GalleryICONO CAMARA

MOLÍ L’ASPENTA O MOLÍ SAN JORGE

It is located on the left bank of the river, in the Bovar area. It is popularly known as the Molí l'Aspenta because it was partially swept along as a result of one of the floods of the Vinalopó. It has a rectangular structure of 10 meters in length and 5 meters wide, with a vaulted semi-basement, a ground floor and a first floor for the drying of the paper. The semi-basement has a structure of a vaulted roof, where the waterwheel stood and where the paper was manufactured. The ground floor, where the cloth was selected, is built with beams and joists and the first floor has a tiled sloping roof with a wooden and thatched inside. It was used to hang and dry the paper. It is currently in ruins.

MOLÍ ROIG O MOLÍ DEL CATALÁ

Localitzat en el marge dret del riu Vinalopó.
Molí hidràulic que funcionava amb la força de l'aigua del riu, per a aconseguir la força per a impulsar la maquinària es va construir un assut, que el compartiria amb el Molí Tap.
Aquest molí té el seu origen en un antic batà, però és en 1778, quan Laureano Ballester i Francisco Belda tenen l'intent de construir un molí en aquesta ubicació. En 1821 Antonio Ferre ven les terres a Juan Casasempere per a realitzar aquest projecte.
Actualment conserva la seua estructura principal, planta rectangular, i un alçat de quatre plantes, amb coberta a dues aigües sustentada per una armadura de fusta amb tres bigues longitudinals.


MOLÍ FORCALL

Localitzat al marge dret del riu Vinalopó. A aquest molí se li coneixen diversos usos, des de molí fariner a productor d'energia per a l'enllumenat elèctric del municipi, a principis del s.XX es coneix la seua funció com molí paperer, on pren més importància. El seu estat de conservació en l'actualitat és en ruïnes.