GaleriaICONO CAMARA


MOLÍ FARINER DE BENASAIT

Localitzat en el camí dels Pinarets. Es tracta d'un molí fariner, amb planta rectangular i coberta a dues aigües, i sustentada per una armadura de fusta compost per tres pilars de planta quadrada i teules àrabs cobrint-la. Es distingeixen dues altures, el nivell superior que és la sala de mòlta i el nivell inferior on s'albergava la maquinària fonamental del molí.


MOLÍ FARINER DE DANIEL

Molí que a l'origen va albergar la fàbrica d’aiguardents que pertanyia al complex fabril de Laureano Ballesteros. En 1930 es va convertir en molí de pinsos i cereals, fins al seu tancament a la fi del s. XX.
Aquest molí aprofitava els corrents de l'aigua per al funcionament de la maquinaria, a través d'una sèquia situada en una de les parets del molí.
Actualment aquest molí es troba en bon estat de conservació.