GaleriaICONO CAMARA

torre
MONUMENTOS


TORRE FONT BONA

Torre edificada a inicis del s. XVI, en un dels accessos a la població.

Aquesta torre a patit moltes variacions en la seua estructura, sobretot a partir de mitjans del s. XIX, que va ser integrada com a part d'un habitatge de dues plantes. Es desconeix a quina família pertany, però l'edifici es caracteritza com un edifici d'horta de rang nobiliari baix, possiblement propi d'un Cavaller i associat a propietats agràries i a la via de comunicació entre Bocairent i Banyeres.

En desembre de 1990 es van dur a terme les obres de restauració i excavació arqueològica pertinents, amb l'objectiu de transformar-la en un museu.

És un edifici de planta quadrada, amb una altura aproximada de 18m, va ser construïda amb murs de maçoneria sense revestir exteriorment. Els cantons, cornises, llindes de buits i arcs estan resolts en carreus