GaleriaICONO CAMARA

teatro
MONUMENTS RED

CASA DE CULTURA-TEATRE BENEFICÉNCIA

Aquest edifici compta amb una història peculiar, els seus orígens daten de finals del s.XIX. Amb la recaptació que tenia lloc en el mateix, es facilitava ajuda als pobres i s'anava arreglant el teatre. Després d'una llarga història de reparacions i usos, el 3 de març de 1988 va ser inaugurada l'actual Casa de Cultura – Teatre Beneficència, que es va construir sobre les ruïnes de l'antic Teatre Beneficència. En l'actualitat compta amb un saló d'actes, Sala d'exposicions, Sala de conferències…