GaleriaICONO CAMARA

MOLÍ TORRÓ

Molí fariner del segle XVII, de planta rectangular amb façana senzilla i coberta a doble vessant. És en 1764 quan sabem la seua pertinença a la família Torró, la qual dóna nom a la construcció.
Posteriorment al molí se li va afegir la construcció del Molí Sol convertint-se en molí paperer en 1862 després d'establir un conducte subterrani per a la utilització de l'aigua del riu. Conservava les voltes sota les quals giraven els moles on s'elaboraven les farines. Encara que són poques les restes que es conserven en l'actualitat, és mereixedor de la nostra atenció, al ser dels pocs vestigis que ens queden del segle XVII.


MOLÍ PONT

Localitzat al marge esquerre del riu. En els seus orígens va ser un molí fariner. En 1758 D. Mauro Aparisi, rector de l'Església parroquial de Banyeres estableix i alça un molí fariner de l'Administració de l'Església per a sufragar les despeses de construcció de la nova Església, però en 1877 ho compra José Mora Navarro i edifica al costat un molí paperer, el més important de Banyeres per la seua elaboració de paper de fumar i llibrets. A la fi del s.XIX ho adquireix José Laporta Valor que ho rebateja com la Innovadora. En 1935 s'integra en Papereres Reunides S. A. d'Alcoi. En 1964 tanca per no ser competitiu.
SEl seu estat actual no és molt bo a pesar que fa uns anys se li va fer una renovació de les cobertes dels cossos principals.