GaleriaICONO CAMARA

VALENCIADEL PAPERMUSEUS red

MUSEU DE L'ESPARDENYA

Inaugurat l’any 2010, ens mostra des de les matèries primeres fins a l'acabat final d'aquest tipus de calçat. L’espardenya és un tipus de calçat de sola trenada de cànem, espart o jute. Ha sigut el calçat tradicional de la gent del camp i de les classes populars urbanes. Eren usades tant per homes com per dones. La fabricació d'aquest tipus de calçat es feia en tallers familiars.

El museu compta amb un documental que ens narra tot el procés, amb antics artesans espardenyers. És molt interessant la reproducció d'un taller espardenyer que es troba en la planta superior. Amb aquest museu es pretén recuperar l'ofici espardenyer que va tindre la seua màxima expansió a partir de 1912.