GaleriaICONO CAMARA

VALENCIADEL PAPERMUSEUS red

MUSEU ARQUEOLÒGIC TORRE FONT BONA

Està situat en una torre del s. XV, l'edifici posseïx tres plantes amb teulada a doble vessant coberta amb teula àrab.

Aquest museu ens mostra una col•lecció de restes arqueològiques que van des del Paleolític fins a l'edat moderna. Està organitzat en quatre plantes. En la planta baixa ens mostra informació detallada de les característiques de la torre, així com la seua excavació i rehabilitació.

En la primera planta ens introdueix mitjançant panells explicatius i peces arqueològiques en la prehistòria, en els orígens dels primers pobladors de la zona. Si observem els utensilis ens podem fer una idea de com seria la vida en aquella època.

En la segona obri cronològicament el món ibèric, romà, islàmic i cristià mitjançant les troballes de les excavacions arqueològiques.

Finalment, en la tercera planta està reservada a acollir exposicions temporals.