GaleriaICONO CAMARA

fuentesM

Aquesta zona de l'interior de la província d'Alacant, i en concret la zona de la Serra de Mariola és coneguda per la qualitat i quantitat de les seues aigües. En el terme municipal de Banyeres de Mariola existeixen una gran quantitat de fonts, algunes d'elles es troben en el recorregut de rutes de senderisme i poden trobar-se amb gran facilitat, com la “del Teularet de Roc” “Molí l’Ombria”…

Aquesta riquesa de recursos hídrics ha sigut essencial per a la configuració del paisatge actual.

En aquest apartat els presentem una menuda mostra d'elles, algunes fins i tot es poden trobar en el cas urbà.

FONT DE CAVALLER

Està situada dins del nucli urbà, en la part superior al parc municipal de Vil•la Rosario. Es desconeix la data de naixença d'aquesta font, però a principis del s.XX un metge procedent d'Alacant, Vicente Pérez, es va preocupar de millorar els accessos i es va començar a construir el passeig que duu fins a la pròpia font. Des de llavors, és un lloc molt volgut i molt freqüentat pels habitants del municipi.

FONT DEL SAPO

Està situada en la carretera direcció a Alcoi, aquesta font d'una sola canella és molt popular entre la població i visitants.

LLAVADOR

Es tracta de la font coneguda d'antany com el llavador municipal. Els primers indicis de la seua existència es remunten a 1885. Era el lloc on les dones de Banyeres de Mariola anaven a rentar les robes, lloc de treball i de trobada.

Pel que fa a la seua descripció, ens trobem davant un edifici ben conservat, de planta rectangular i coberta a dues aigües, amb quatre finestres de grans dimensions que donen lluminositat i deixen veure l'interior del llavador, aquest, amb una doble fila de piles per a rentar i una font en una de les parets

Com dades rellevants de la seua història més directa, podem esmentar que, en 1932, quan les dones de la localitat presenten queixes per no poder realitzar les seues tasques pel fred, es decideix construir una teulada i una porta per a pujar el nivell de l'aigua. Reforma que s'aprecia en l'actualitat.

Va ser en 1943, quan la funcionalitat del llavador va canviar, al ser destinat per a rentar les robes de les persones malaltes, per petició de la Inspecció Municipal de Sanitat.

En 1953, Gregorio Molina va dirigir la rehabilitació per al seu ús comú.

Està envoltat de construccions modernes i contemporànies, per la seua localització en els voltants del Casc de Banyeres de Mariola.