GaleriaICONO CAMARA

Com dades rellevants de la seua història més directa, podem esmentar que, en 1932, quan les dones de la localitat presenten queixes per no poder realitzar les seues tasques pel fred, es decideix construir una teulada i una porta per a pujar el nivell de l'aigua. Reforma que s'aprecia en l'actualitat.

Va ser en 1943, quan la funcionalitat del llavador va canviar, al ser destinat per a rentar les robes de les persones malaltes, per petició de la Inspecció Municipal de Sanitat.

En 1953, Gregorio Molina va dirigir la rehabilitació per al seu ús comú.

Està envoltat de construccions modernes i contemporànies, per la seua localització en els voltants del Casc de Banyeres de Mariola.