GaleriaICONO CAMARA


MOLÍ OMBRIA

Aquest va ser el primer molí edificat en el curs de l'Alt Vinalopó, es localitza al marge esquerre del riu. El seu creador va ser Laureano Ballester, però la dolenta gestió d'aquest, va fer que a principis del segle XIX, li quedaren molt pocs molins en propietat, i van passar a ser de José Laporta Valor, que mai ho va utilitzar per a fer paper, sinó per a subministrar enllumenat elèctric al Molí Sol i al Molí Pont.
Actualment l'estat d'aquest molí és ruïnós. En el seu cos principal consta de planta baixa abovedada sobre la qual s'alça altra planta dividida en dues seccions perfectament delimitades, la segona i tercera planta estaven destinades a l'assecat del paper, amb coberta a dues aigües protegida amb teules i taulells de fusta entre les bigues.
El següent molí desprès d’aquest és Molí Serrella, avui propietat privada convertida en casa de segona residència. Aquest molí, va ser molí fariner. Actualment encara es conserven les moles en el soterrani.


MOLÍ SOL (Blanc i Negre)

Està situat en el marge dret del riu, annex al Molí Torró.
Aquest molí també és conegut pel nom de Blanc i Negre, pel paper de fumar que fabricaven. Es va edificar en 1856. Aquest molí té una planta rectangular de quatre crugies, amb un alçat de quatre plantes. La planta baixa correspon a un semisoterrani abovedat per pilars de secció rectangular. La primera planta, a la que s'accedeix per la planta principal, estava destinada als lavabos dels treballadors, oficines i habitatges, que repeteix l'estructura reticulada creada en el semisoterrani, però que la configura un sistema dovellat de bigues de fusta sobre pilars de morter, aquest esquema es repeteix en les plantes superiors. La planta segona i tercera, s'utilitzaven per a realitzar l'assecat del paper a l'aire.
A l'edificació principal, se li va afegir en diferents èpoques diversos annexos, depenent de les necessitats de la indústria (tallers de fusteria, ferreria, habitatge del conserge,...)
Un poc abans del molí trobem les basses de decantació, utilitzades per a netejar l'aigua abans de la seua entrada en el molí.
La conservació actual de conjunt és regular.